top of page

פרויקט דיגיטלית 2021 - תכנית בקהילה.
מבחר שיעורים פרטיים, קבוצתיים והרצאות, בזום או בפגישות פרונטליות, במסגרת פעילות קהילתית.

כנסו לכושר דיגיטלי. למידה של דבר חדש, בעיקר אם הוא טכנולוגי, מפחית פחדים ויוצר שינוי; מחשבות חדשות, רעיונות, תנועה ויוזמה בקהילה.

לכל אחת מאיתנו יש תחומי עניין. בעזרת שליטה בכלים דיגיטלים, נוכל למצוא קהילות ברשת בתחומי העניין שלנו שירחיבו את הלב, יחזקו תחושת שייכות ויאפשרו להיות חלק מקהילה נוספת בה יש פעילות עם א.נשים בתחומים המעניינים אותנו.
 
שיעורי דיגיטל בקהילות משנים אוירה: פותחים עולמות ידע חדשים, מעלימים פחדים מטכנולוגיה ומביאים רעננות בתחושה וברמת התקשורת עם חברי הקהילה והמשפחה.

Women in Workshop

תכנית דיגיטל קהילתית
תפורה בהקפדה לצרכים של קהילות בקיבוצים, מושבים, קהילות אג'נדה, קהילות רב-דוריות, קהילות הגיל השלישי.

הפניה נשלחה בהצלחה, נשוחח בהקדם.

bottom of page